052 / 359 589

VARNA
SPAGHETTI ENGINERING

Международно състезание
15 - 17 ноември 2019

Запиши се за участие

SPAGHETTI ENGINERING
Varna

Национално състезание
15 - 17 ноември 2019

Запиши се за участие

Запишете се за участие


Настаняване:

Данни, необходими за издаване на фактура:


Таксата за участие е 120 лв. на отбор. Втори и следващ отбор – 100 лв./отбор.
Заплащането на таксата се извършва по банков път до 31.10.2019 г. по сметка на ВСУ „Ч. Храбър“:

„Общинска банка“ АД
BIC: SOMB BGSF
IBAN: BG40 SOMB 9130 1016 0758 01 – в лева.
Основание: Варна, Спагети Инженеринг 2019

Копие от нареждането за плащане изпратете на e-mail: sss@vfu.bg. Краен срок за изпращане на заявката - 31.10.2019 г.


Условия за ученици

Условия за студентиПрограма:

15-ти ноември 2019 г. (петък)

14:00-17:00 ч.

Кафе на ВСУ

Посрещане и настаняване на участниците

16-ти ноември 2019 г. (събота)

08:30-09:30 ч.

Кафе на ВСУ

ЗАКУСКА

10:00-10:30 ч.

УСК 1

Официално откриване и представяне на отборите

10:30-13:30 ч.

УСК 2
 УСК 3

Състезателна част за ученици и студенти

13:30-14:30 ч.

Ресторант на ВСУ

ОБЯД

15:00–16:30 ч.

УСК 1

Представяне на ученическите куполи

16:30-17:30 ч.

УСК 1

Представяне на студентските мостове

17:30-18:00 ч.

УСК 1
 УСК 2

Журиране и гласуване за студентските мостове

18:00 ч.

УСК 1

Награждаване

18:30 ч.

Ресторант на ВСУ

ВЕЧЕРЯ

17-ти ноември 2019г. (неделя)

09:00-10:00 ч.

Кафе на ВСУ

ЗАКУСКА

10:30 ч.

Информация на ВСУ

Отпътуване на участниците